Mastering the Art of…

Bij ‘Vaardigheden voor de 21e eeuw’, spelen 3 Beelden een belangrijke rol:

1. Een vertekend Wereldbeeld:

Logica brengt je van A naar B en Verbeelding Overal.

 

Iain McGilchrist beschrijft hetzelfde thema in The Master and his Emissary(afgezant). Kort samengevat komt het er op neer dat de linkerhersenhelft slechts over beperkte informatie beschikt, niet het geheel overziet en daardoor onjuiste conclusies trekt over de aard van onszelf, de wereld, de natuur en de samenhang ertussen. De linkerhelft is de knecht, de rechter de meester. De meester is verraden door de knecht, die denkt het wel alleen af te kunnen.(Mensbeelden NRC 07/02/2012)

2. Een halfslachtig Mensbeeld:

Daniel H. Pink legt uit waarom Right-Brainers will Rule the Future in A Whole New Mind. Gone is the age of “left-brain” dominance. The future belongs to a different kind of person with a different kind of mind: designers, inventors, teachers, storytellers–creative and empathic “right-brain” thinkers whose abilities mark the fault line between who gets ahead and who doesn’t. A Whole New Mind takes listeners to a daring new place, and offers a provocative and urgent new way of thinking about a future that has already arrived.

Econoom Andrew McAfee in zijn boek Second Machine Age:  ‘As massive technological innovation radically reshapes our world, we need to develop new business models, new technologies, and new policies that amplify our human capabilities, so every person can stay economically viable in an age of increasing automation.’

Twee eigenschappen vragen aandacht: Kunst en Meesterschap. Kunst gaat over Verbeelding, Inspiratie en Creativiteit. Meesterschap is Overzicht, Structuur, Management. Samen met Talent, vormen zij de Ideale mix voor Optimale prestaties.

3. Maak van (jo)uw Zelfbeeld een Verhaal:

De Held gaat Zelf of Samen voor Inspiratie op Pad.  Klik op de afbeelding voor het Pad van de Held over de Hemelbrug.

Master your Minds and Talents!

Advertenties